top of page

Yağcının Görev ve Sorumlulukları

Çalışılan geminin özelliğine göre değişse de Yağcının genel olarak makine dairesinde bulunan sistemlerin bakımını, tutumunu, onarımını yapmak ve makine dairesinde vardiya tutmak gibi görevleri vardır. Bunlar limanda veya seyir halinde iken makine dairesinde vardiya tutmak, bu vardiya sırasında makineleri temizlemek, yağlamak, çalışan makinelerin sıcaklık ve basınçlarını kontrol etmek ve ayrıca gemiye gelen makine malzemelerini taşımak ve yerleştirmek vb. gibi görevlerdir.Yağcılar gemilerde çalışma ve hizmet sürelerine göre sırasıyla Makine LostromosuSınırlı Makine Zabiti gibi vb. ünvanlara terfi ederler.

  • Yağcıların en önemli görevi limanda ve seyirde makine dairesinde vardiya tutmaktır.

  • Vardiya Müh./Mk. Zabiti nezaretinde makineleri temizlemek, yağlamak, çalışan makinelerin sıcaklık ve basınçlarını kontrol etmek.

  • Sintine tulumbalarının çalışır durumda olması için gerekli işleri yapmak.

  • Skavenç mahallerini ve manifoldları temizlemek.

  • Akaryakıt ve su alımlarında çalışmak,

  • Gemiye alınacak makine malzemelerini yerlerine taşımak, yerleştirmek, gemi içinde makine malzemelerini bir yerden bir yere taşımak.

  • Vardiya alacak makine personeli ile Vardiya Müh./Mk. Zabitine alestayı zamanında çekmek, Vardiya Müh./Mk. Zabitinin vereceği işleri yapmak yağcıların görevleridir.

  • Müstehlik makine malzemelerin israf edilmeden kullanılmasına dikkat etmek ve makine dairesi ile mağazaların daima temiz tutulması , makine ve kazan onarımlarında Vardiya Müh./Mk. Zabiti ile birlikte çalışmak yağcıların görevleri arasındadır.

  • Yukarıda belirtilen işler haricinde yağcılar, denizdeki örf ve adetlere göre amirlerinin gemi ile ilgili verecekleri diğer işler ile Can-Mal Emniyeti, Deniz Kirliliği konularındaki işleri de yaparlar.

bottom of page