top of page

     KALİTE POLİTİKAMIZ

 

     Günümüz rekabet ortamında başarılı olabilmenin yolu hızlı değişime ayak uydurabilmekten geçmektedir. Üretim ve hizmette verimliliği ve kaliteyi sağlamak ve zaman içerisinde geliştirmek rekabet gücünü artırmada anahtar unsurlar olmakla beraber yüksek rekabet gücü Kalite – Maliyet – Hız kriterlerinin her birinde üstünlüğü gerektirmektedir.

 

     Bir kuruluşun performansında temel faktör, eğitim ve hizmet ve hizmetlerinin kalitesidir. Dünyada Eğitimin kalite açısından beklentilerinin giderek daha yüksek olma eğilimi yaygınlaşmaktadır. Bu görüşle birlikte, ekonomik performansa ulaşılabilmesi ve bunun sürdürülebilmesi için kalitedeki sürekli gelişmenin gerekliliği kabul edilmektedir.

  

     Amacımız sosyal sorumluluk taşıyan kursiyerlerimizin beklentilerine çabuk cevap verebilen, hatta bu beklentileri ondan önce sezerek standartlarını yükselten daha fonksiyonel, daha gerçekçi kalite özelliklerine sahip ürün ve hizmet ve hizmetleri kullanıma süren çağdaş bir eğitimci olmanın sorumluluğundan hareketle daha kaliteli hizmet sunabilmektir.

     Atılım Denizcilik ve Gemi Adamı Yetiştirme Kursunun misyonunu destekleyen kalite politikası;

Kalite politikası ulusal ve uluslararası denizcilik sektöründe görev yapacak gemi adamı adaylarına sektörün beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde can, mal ve çevre güvenliği konularına azami dikkat eden ulusal ve uluslararası standartlara göre Gemi adamları Yönetmeliğinde tanımlanmış, içerikleri ve süreleri Gemi adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesiyle belirlenmiş ve Denizcilik Eğitimi Denetleme ve Kalite Standartları Esasları Hakkında Yönetmeliğinin belirlendiği Kalite Standartlarına uygun Denizde Güvenlik Eğitimleri vermektedir.

Bu amaçlara ulaşmak için Gemi adamları Yönetmeliği, Kalite Yönetim Sistemi ve Eğitim-Sınav Yönergesi çerçevesinde alınan kararlar ve kalite standartlarının gerekleri yerine getirilecektir.

  • Sağlam ve sürekli gelişen bir kalite sistemi ile,

  • Temiz, düzenli ve güvenilir bir çalışma ortamında,

  • Karşılıklı sevgi, saygı, sürekli gelişme ve eğitim temelleri üzerine oturmuş kurum kültürün ve hizmete sahip gayretli çalışanlarıyla gerçekleştirmek ve

  • Modern işletmecilik anlayışımızla sağladığımız güveni her geçen gün artan bir seyirle sürdürebilmektir.

 

     Kalite Hedefleri

     Atılım Denizcilik ve Gemi Adamı Yetiştirme Kursu üst yönetimi, kalite politikası ile uyumlu olarak ölçülebilir hedefler koyar, ilgili birim ve çalışanlarını bilgilendirir ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için kaynak sağlar. Her altı ayın sonunda tüm hedeflere ilişkin toplanan veriler Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında analiz edilir. Bu toplantılarda gerekirse hedefler revize edilir yada yeni hedefler eklenir.

 

     2019-2020 Yılı için Belirlenen Kalite Hedefleri;

   

  1. Görsel ve işitsel kanallar yoluyla kursumuzun tanıtımını yaygınlaştırarak yıllık kursiyer oranını % 10 artırmak.

  2. Kursiyerlerin kurs ücretlerinin ödemelerinin kurs süresine yayarak gerçekleştirmelerini sağlayarak karlılık oranını % 30’un altına düşürmemek.

  3. Eğitimlere katılan eğitmenlerin yüksek kaliteli ve deneyimli kaptanlardan seçilerek ve kurslarda kullanılan materyallerin güncel, yeni ve mevzuata uygun hale getirilerek kursiyer memnuniyetini en üst seviyede tutmak.

  4. Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısında alınan kararların uygulanabilmesi için tüm personelin Kalite Yönetim Sistemi konusunda eğitilmesi ve ilgili prosedürlerin titizlikle uygulamak.

  5. Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısında alınan kararların minimum %90 oranında uygulanmasını sağlamak

bottom of page