top of page

STCW KURSU

Standards of Training Certification and Watchkeeping(STCW; Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları), Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organisation) yayımladığı, gemi adamlarının denizde güvenliğini esas alan, ve üyesi olan ülkelerce gerçekleştirilen bir konvansiyon ile 1978 yılında hayata geçirdiği, 1995 yılında da gözden geçirdiği uluslar arası bir denizcilik kodudur.

Denizde çalışma hayatını standart altına almayı hedefleyen, deniz, gemi ve gemi adamı güvenliğini esas alan STCW 78/95 denizde çalışmak isteyen kişilerin öncelikle alması gereken eğitimleri/kursları, yeterlilik yükseltmelerini, eğitim kalite standartlarını ve benzeri birçok konuyu açıklığa kavuşturmaktadır. Bunlar aşağıdaki ana başlıklarda toplanmış olup kendi içlerinde toplam 22 adet sertifikadan oluşmaktadır.

 

Bu kurs ve sertifikaların başlıcaları şunlardır:
-Deniz Güvenlik Eğitimleri Ve Belgeleri
-Seyir Güvenlik Eğitimleri Ve Belgeleri
-İlk yardım Ve Tıbbi Bakım Eğitimi Ve Belgeleri
-İleri Yangınla Mücadele Eğitimi Ve Belgesi
-Tankerlerde Çalışan Gemi Adamlarının Eğitimleri Ve Belgeleri
-Hızlı Can kurtarma Botu Kullanma Yeterliği Eğitimi Ve Belgesi
-Yolcu Gemileri Ve Ro-Ro Yolcu Gemileri Gemi adamları Eğitimi Ve Belgesi
-SMCP (Standart Maritime Communication Phrases)
-ISPS (International Ship And Port Security )

 

    Bütün Gemi adamlarının denizde çalışabilmeleri için 5 temel STCW sertifikasına (Deniz Güvenlik Eğitimleri Ve Belgeleri )sahip olmaları gerekmektedir.

Bu sertifikalar;

Temel İlk Yardım Eğitimi

Denizde kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitimi

Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimi

Personel Güvenliği Sosyal Sorumluluk Eğitimi

Can kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliği Eğitim

 

Tüm gemi adamları bu konularda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş yılda bir idarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek belgelerini yenilemek zorundadırlar. Bu değerlendirmede başarısız olan gemi adamları, başarısız olduğu konularda tekrar eğitime tabi tutulur.

Book a place >
bottom of page